Ысык-Көлдөгү суунун деңгээли 2011-жылдан баштап азая баштады

Серепчи: Ысык-Көлдөгү суунун деңгээли түшүүдө. 2011-жылдан баштап суу азая баштады