Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики был образован в 1992 году. Его деятельность ориентирована на проведение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области рационального использования водного и водно-энергетического потенциала, которые имеют приоритетное значение для экономического развития как Кыргызстана, так и других Центрально-Азиатских государств.

Архив по месяцам: Февраль 2023

Визит ученых АН КНР

Визит ученых АН КНР в Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР

15 февраля 2023 года в Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики посетили  вице-президент Синьцзянского филиала Китайской академии наук, профессор Чен Ши, профессор Лю Венжян и профессор Му Шуйонг. Они посетили музей академика Маматканова Д.М., отдали дань его памяти и оставили записи в книге гостей.

На встрече китайских гостей из АН КНР с учеными ИВП и ГЭ НАН КР   были намечены планы дальнейшего научного сотрудничества и совместных исследований водных ресурсов Внутреннего Тянь-Шаня. АН КНР намерена оказывать поддержку в улучшении научной инфраструктуры Тянь-Шанского высокогорного научного центра при ИВП и ГЭ НАН КР   и будет содействовать подготовке кадров молодых ученых Кыргызстана в Университетах КНР. На лето 2023 г. запланировано проведение совместной Международной научно-практической конференции, посвященной экологической безопасности и охране окружающей среды Центральной Азии.

Дүйнөлүк банктын суу маселелери боюнча улуу адиси Абдулхамид Азад менен жолугушуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунда Дүйнөлүк банктын суу маселелери боюнча улуу адиси Абдулхамид Азад менен жолугушуу болуп өттү

  2023-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунда Дүйнөлүк банктын суу маселелери боюнча улуу адиси Абдулхамид Азад, Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин алдындагы Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн өкүлү жана институттун окумуштуулары катышкан  жыйын болду.

      Анда институттун директору, география илимдеринин доктору, профессор Доктурбек Токтосартович Чонтоев улуттук суу ресурстарынын маселелери жана Кыргызстандын ирригациясына бөлүнгөн инвестициялар жана ал долбоорго институттун окумуштууларынын активдүү катышуусу тууралу айтып берди.

      Дүйнөлүк банктын суу маселелери боюнча адистери иштеген офис Ташкент шаарында жайгашкан. Ал 1998-жылдан баштап Борбордук Азия өлкөлөрү менен иштеп келет. Дүйнөлүк банктын өкүлү Абдулхамид Азад Кыргызстандагы суу чарба жана ирригация маселелери боюнча долбоорлор менен иштегенине үч жыл болду. Анын аталган тармакка өзгөчө көнүл бөлүп, кийинки жылдары бул тармакка чон инвестицияларды тартып жаткандыгы кубандырат.

   Абдулхамид Азад өз сөзүндө Кыргызстанга ирригациялык курулуштар, суу ресурстарын тартипке келтирүү жана бассейндер үчүн Дүйнөлүк банк тарабынан Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Табигый ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрликтери аркылуу 5 суу бассейндерин тейлөөгө, суу ресурстарын иштеп чыгууга  жана бшкарууга 4,5 млн доллар каражат бөлүнгөндүгү тууралу айтып өттү. Мында мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта иштер жүргүзүлүп жаткандыгын, гидро, суу жана энергетика тармагында изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуулардын тансыктыгы бар экендигин, ага байланыштуу Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун окумуштууларын активдүү тартуу керек экендигин да баса белгиледи.

   Учурда Ысык-Көлдөн тартып Баткенге чейин ичүүчү суунун санитариясы, жалпы эле ирригация маселелерине Дүйнөлүк банк тарабынан инвестиция иретинде 100 млн. доллар каражат бөлүнө тургандыгы жөнүндө, анын 50 млн. доллары Мамлекетик курулуш агенттигине жана 50 млн. доллары суу чарбасына жумшалары тууралу билдирди. Дал ушул долбоорлордо институттун окумуштууларынан 2 адис изилдөөлөрдү жүргүзө тургандыгын, алардын бири бассейндерди башкарууда жана экинчиси суу ресурстарын башкарууда жардам бере тургандыгын белгиледи. Жер астындагы жана жер үстүндөгү сууларды изилдөөдө окумуштуулардын билими, илимий тажрыйбасы, кесипкөйлүгү  долбоордун кыска мөөнөттө ишке ашышына өбөлгө боло тургандыгына ишеними чон экендигин билдирди.

    Институттун директору, география илимдеринин доктору Доктурбек Токтосартович Чонтоев, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстан суу тармагында иштеген окумуштуу адистерге учурда муктаждык болуп жаткандыгын, дүйнөлүк банктын өкүлү Абдулхамид Азад билдиргендей, учурда даяр болгон банктын отчету менен таанышып чыккандан кийин, сөзсүз. институттан кесипкөй адистер долбоорго катыша тургандыгын айтты. Ал быйылкы жылы 30-майда өтө турган “Ичүүчү сууну ар тараптуу жана жалпы негизде колдонууга жана суу ресурстарын модернизациялоо боюнча”  бүткүл дүйнөлүк бир күндүк форумга байланышкан маселелерге токтолду жана ал форумда суу бөлүштүрүүга байланышкан маселелер боюнча өзү доклад жасай тургандыгын билдирди.  

     Андан ары Д.Т.Чонтоев жана А.Азад Париж макулдашууларында көтөрүлгөн маселелер боюнча Дүйнөлүк банктын суу маселелери тууралу суу чарбасын камсыздоо жана ишке ашырыла турган долбоордун пландары боюнча пикир алышты. Бул маселеге байланыштуу А.Азад өзү даярдап келген жазуу түрүндөгү кыскача маалыматты институттун директору Д.Т.Чонтоевге тапшырды. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү тарабынан даярдалган толук маалымат институтка бир аз убакыттан кийин бериле тургандыгы макулдашылды.

Круглый стол «Глобальные геопарки  ЮНЕСКО

Круглый стол «Глобальные геопарки ЮНЕСКО: Возможности и потенциал в Кыргызской Республике»

09 февраля 2023 года сотрудники лаборатории горных экосистем Института водных проблем и гидроэнегетики  Национальной академии наук Кыргызской Республики приняли участие в работе Круглого стола «Глобальные геопарки ЮНЕСКО: Возможности и потенциал в Кыргызской Республике», организованного Национальной комиссией Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

На данном мероприятии были представлены доклады и презентации представителя Глобального совета геопарков ЮНЕСКО и главы Национальной сети геопарков Ирана, специалистов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Тянь-Шанского геологического общества Кыргызстана, геопарков Мадыген и Тескей Кыргызской Республики.

Участниками круглого стола обсуждены экологические и социально-экономические проблемы, возможности и перспективы создания геопарков, разработка законодательной основы для их функционирования.