III Д. М. Маматкановдун окуусу

Д.М. Маматкановду эскерүү жана илим күнүнө арналган III Маматканов окуусу алкагында эл аралык илимий практикалык конференция

Кыргыз Республикасынын  Улуттук Илимдер Академиясынын  жана Тажик Республикасынын  Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Д.М. Маматкановду экеруу жана илим күнүнө арналган III Маматканов окуусу алкагында үстүбүздөгү 2023 жылдын 9-10 ноябырында «Климаттын өзгөрүшүнүн шартында Борбордук Азиянын суу-энергетикалык ресурстарына мониторинг жүргүзүү кыйынчылыктары, моделдөө жана болжолдоо маселелери» темасында эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.